Diagnostische Handanalyse - chiromantie - handlezen - handlijnkunde


Handanalyse als spiegel

Diagnostische handanalyse houd je een spiegel voor. Je herkent direct je eigen gedrag, maar ook de onderliggende en vaak verborgen gedragingen. Je herkent je doel- en instelling in dit leven maar ook hoe jeugdervaringen je hebben gevormd en bij negatieve ervaringen kan deze vervorming je zelfs blokkeren.

Onderzoek van de lijnen en tekens in de handen kan ons laten zien welke patronen we hebben ontwikkeld in reactie op oude wonden. Deze reacties kunnen we vele levens meenemen. Door positieve maatregelen te nemen om dit te veranderen, kunnen we onszelf uit deze oude patronen (en vaak ook lijden) bevrijden.

                                                                  

Voorwoord ....

Handanalyse, Numerologie en de planetensymboliek van de Astrologie zijn nauw met elkaar verbonden.
Al deze methoden zijn gebaseerd op de planetentypen. Handanalyse en numerologie vullen elkaar uitstekend aan om ons inzicht te geven in ons 'wezenlijk zijn'.

Geschiedenis van de handanalyse

De techniek van de handanalyse, chiromantie, handlezen of handlijnkunde, gaat ver terug in de geschiedenis. De eerste teksten zijn in het Sanskriet en stammen uit de tijden van de ‘Veda’s’ uit het oud- India. Deze handanalyse is daar niet alleen een subtiele kunst maar ook een wetenschap die de vele geheimen van ons karma en onze bestemming onderzoekt.'Een systeem van kennis dat licht uitstraalt‘

In diagnostische handanalyse wordt deze wetenschap onderwezen en toegepast, samen met westerse en oosterse filosofie en moderne inzichten op psychologisch, neurofysiologisch, cybernetisch en therapeutisch gebied. Door de eeuwen heen hebben filosofen en psychologen de samenhang tussen de lichamelijke kenmerken en het karakter van de mens beschreven.

De bekende psycholoog Dr. Carl Jung schreef over handanalyse:

De handen, waarvan de vorm en het functioneren zo innig zijn verweven met de psyche, kunnen op sprekende en verstaanbare wijze uiting geven aan de psychologische eigenheid, dat wil zeggen het menselijk karakter’.

Dit handanalyse-systeem combineert dus de spirituele psychologie van het oosten met de psychologische kennis uit het westen en is daarbij zeer systematisch geordend.

Handanalyse en de mens

Diagnostische handanalyse gaat over de mens en zijn weg door dit leven. Het is een wetenschap die gericht is op de karakteranalyse, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid tot leren en zelfverwerkelijking.

De essentie van diagnostische handanalyse is om alle functionele activiteiten van mensen in verband te brengen met zeven archetypen en zeven handtypen die specifieke spirituele, mentale, emotionele en fysieke gedragspatronen vertegenwoordigen.

Vingers, nagels, huidpatronen, heuvels, lijnen en andere tekens geven samen met het handtype een blauwdruk van onze persoonlijkheid.

De kunst is om tot een synthese van al deze kenmerken te komen en die te vertalen in adviezen.

Handanalyse als spiegel

Diagnostische handanalyse houd je een spiegel voor. Je herkent direct je eigen gedrag, maar ook de onderliggende en vaak verborgen gedragingen. Je herkent je doel- en instelling in dit leven maar ook hoe jeugdervaringen je hebben gevormd en bij negatieve ervaringen kan deze vervorming je zelfs blokkeren.

Onderzoek van de lijnen en tekens in de handen kan ons laten zien welke patronen we hebben ontwikkeld in reactie op oude wonden. Deze reacties kunnen we vele levens meenemen. Door positieve maatregelen te nemen om dit te veranderen, kunnen we onszelf uit deze oude patronen (en vaak ook lijden) bevrijden.